Oh, Kansas


一剑飘尘    06/13     5525    
4.5/39 

Oh, Kansas

我来过
我爱过
我恨过
这个城市,满满的味道
有期待
有想念
有逃避
这个城市,难忘的情景

过往不会成为坟墓
我答应
在远离水泥森林的茫茫草原
我发誓
未来也绝不只是梦想

我说
我喜欢你的天堂
安抚我漂泊的灵魂
我说
我要做世界的浪子,
让每个城市为我哭泣
当鲜花凋谢
牧草也会枯黄

Oh, Kansas
你有成群的牛羊
我来过,
我爱过
......

Apr 2, 2014